KLOAK

 Vi udfører også kloakarbejde og løser diverse opgaver for firmaer, private, og kommuner, varktoj
boligforeninger, grundejerforeninger, sommerhusejere m.fl.

  • Fedtudskilder
  • Rendestensbrønde
  • Faldstammer
  • Toiletafløb
  • Køkkenafløb
  • Gulvafløb
  • Nedsivningsanlæg
  • Beplantet filter
  • Mini renseanlæg